85. rocznica powstania Orkiestry Dętej z Przegini – relacja

0
1639
views

Osiemdziesiąt pięć lat to bez wątpienia wiek bardzo słuszny – i to zarówno gdy odnosi się do ludzi, jak i wówczas, gdy mowa jest o instytucji. Orkiestra Dęta z Przegini może się pochwalić właśnie takim wiekiem. W tym czasie wydarzyło się wiele – zmieniali się kapelmistrzowie, członkowie, instrumenty. Zmieniał się ustrój, gospodarka, zwyczaje. A Orkiestra trwała i przetrwała – zarówno okres okupacji podczas II wojny światowej, jak i trudne czasy powojenne. Dziś działa w nieporównywalnie lepszych warunkach, stale się rozwijając i podejmując bogate dziedzictwo w nowej rzeczywistości, czego świadectwem jest powołanie do istnienia Stowarzyszenia, które ma wspierać działalność orkiestry i dbać o jej tradycje.
Ponieważ więc instytucja jest ze wszech miar szacowna, to i urodziny, które odbyły się 20 lipca 2019 roku nie mogły się obejść bez odpowiedniej oprawy – rozpoczęła je uroczysta Msza Święta, podczas której modlono się o pomyślność orkiestry, a także za wszystkich jej członków-zarówno obecnych, jak i byłych, w tym również tych, których zabrakło. Po Eucharystii nastąpił przemarsz na plac przed remizą OSP, gdzie rozpoczęła się część oficjalna. Licznie stawili się zaproszeni goście, minister infrastruktury p. Andrzej Adamczyk, wicemarszałek województwa p. Łukasz Smółka, starosta p. Wojciech Pałka wraz z członkiem zarządu p. Tadeuszem Nabagło oraz wiceprzewodniczącym rady powiatu p. Markiem Piekarą. Obecni byli również przedstawiciele władz Gminy – wójt p. Tomasz Gwizdała, przewodniczący rady gminy p. Robert Bąbka, a także radni oraz sołtysi. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością również p. Józef Rysak – wójt gminy Igołomnia-Wawrzeńczyce, komendant komisariatu Krzeszowice – p. Michał Godyń oraz p. Łukasz Wróblewski – dyrektor zarządu dróg powiatowych.

Podczas pierwszej części uroczystości nie zabrakło odznaczeń dla obecnych i byłych członków Orkiestry, a także upominków dla samej jubilatki – oprócz okolicznościowych adresów oraz dyplomów otrzymała ona również nowy instrument – klarnet, zakupiony ze środków Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina”.
Po części oficjalnej nastąpił czas występów artystycznych – na urodziny przybyło kilka orkiestr: ECHO ze Słomnik, HEJNAŁ z Igołomni oraz Orkiestra z Jerzmanowic. Całości dopełniły występy zespołu Sokoły oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Przegini. Swoje umiejętności zaprezentowały również dzieci ze studia tańca SK-ART.
Uwieńczeniem występów artystycznych był wspólny koncert połączonych orkiestr – na tym jednak nie zakończyło się świętowanie urodzin. Przedłużyła je do późnych godzin nocnych zabawa taneczna z zespołem „Barwa”, którą urozmaicił pokaz sztucznych ogni.
Z całą pewnością jubileusz orkiestry dętej z Przegini to ważne wydarzenie, które uświadomiło wszystkim, jak ważna jest ciągłość, wytrwałość i zaangażowanie społeczności lokalnej w pielęgnowanie tego dzieła, które nie miałoby szans przetrwać bez wsparcia kilku pokoleń mieszkańców Przegini. Równocześnie należy podkreślić, że Orkiestra z Przegini może poszczycić się stabilnym składem i roztropnym zarządzaniem, co daje pewność, że przed nami jeszcze wiele jubileuszy. Tymczasem pozostaje życzyć jej członkom i władzom, by przez następne(co najmniej!) osiemdziesiąt pięć lat przeszli śmiało marszowym krokiem.