[07.08.2018] Ziele z Ziół 2018

0
1652
views

Fundacja Kobieta w Regionie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno serdecznie zapraszają na ZIELE Z ZIÓŁ 2018. Warsztaty ekologiczne oraz konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej.

To już siódma edycja projektu, który jest odpowiedzią na połączenie popularnej i żywej tradycji przygotowywania bukietów z ziół na Święto Matki Boskiej Zielnej (na terenie gminy Krzeszowice zwanych zielem), z możliwością zwiększenia wiedzy mieszkańców powiatu krakowskiego na temat ekologii, a w szczególności bioróżnorodności i wykorzystania w praktyce ziół i roślin miododajnych oraz wabiących motyle.

 

 

Od 2012 roku Fundacja Kobieta w Regionie wraz ze Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno organizuje konkurs na tradycyjny bukiet oraz towarzyszący mu piknik przyrodniczy, inicjując przy tym współpracę między lokalnymi podmiotami. Wydarzenie spotkało się z wielkim zainteresowaniem lokalnej społeczności, a w ubiegłym 2017 roku odbywała się już szósta edycja konkursu, do którego zgłoszono ponad 90 bukietów! W konkursie biorą udział mieszkańcy wielu gmin powiatu krakowskiego i chrzanowskiego. Co roku zwiększamy zasięg konkursu oraz poszerzamy działania edukacyjne z zakresu ekologii, zielarstwa i bioróżnorodności skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizowane przez 3 lat lata – dzięki wsparciu Powiatu Krakowskiego – warsztaty na terenie kilku gmin powiatu cieszą się coraz większą popularnością i inspirują mieszkańców wielu miejscowości do wzięcia udziału w konkursie. W tym roku zaplanowaliśmy warsztaty ekologiczne w Jerzmanowicach (7.08, godz. 18.00), Kamieniu, w gminie Czernichów (06.08, godz. 18.00) oraz w Tenczynku i w Rudnie (13.08) w gminie Krzeszowice.

 

 

Dużym walorem wydarzenia 15 sierpnia jest miejsce jego organizacji. Rozstrzygnięcie konkursu następuje po uroczystej Mszy św., odprawianej w małym kościółku, położonym w sąsiedztwie ruin zamku Tęczyn. Już po raz trzeci wydarzeniu będzie towarzyszyć Biesiada w Sadzie w Rudnie – z muzyką ludową na żywo i poczęstunkiem pod drzewami jabłoni.

W tym roku po raz drugi konkurs odbędzie się w zrealizowanym przez Fundację Kobieta w Regionie, przy współpracy z Fundacją Sendzimira oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rudno ZIOŁOWYM ZAKĄTKU – miejscu, gdzie wykonano wiele nasadzeń, zaaranżowano mała architekturę, z donicami i ławkami parkowymi, przygotowano tablicę edukacyjną.

W 2017 roku wybudowano przy kaplicy grotę Matki Boskiej Zielnej, a u stóp groty w gazonach posadzono wiele zapomnianych i współczesnych ziół i roślin.
Ziołowy Zakątek to wielka zasługa mieszkańców Rudna, którzy wszystkie prace wykonali samodzielnie.

 

Nasz projekt ma na celu również podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców wsi leżących na terenie powiatu krakowskiego w zakresie występowania miejscowych ziół i ich użyteczności, a także świadomości zagrożeń wynikających ze zmniejszania się populacji owadów zapylających i ich znaczenia dla bioróżnorodności. Poprzez realizację tej inicjatywy upowszechniamy wiedzę o możliwościach zaangażowania społeczności lokalnych w zachowanie siedlisk owadów zapylających.

Realizacja inicjatywy przyczyni się istotnie do promocji postaw ekologicznych wśród mieszkańców wsi i powiatu, którzy zachęceni do posadzenia w swoich ogródkach ziół, kwiatów i roślin wabiących pszczoły i motyle będą mieli istotny udział w ratowaniu zagrożonych gatunków. Upowszechniamy także właściwe postawy proekologiczne.

Kładziemy także nacisk na integrację międzypokoleniową. W zmieniającym się współcześnie świecie, zmieniającej się rzeczywistości i obyczajowości współczesnej wsi, wyraźnie zaznacza się brak działań zmierzających do integracji społeczeństwa, brak działań integrujących różne pokolenia i grupy społeczne. Dzieci i młodzież żyją często w swoim odrębnym świecie, a starsze pokolenia, nosiciele tradycji, nie mają okazji i szansy by swoim doświadczeniem się z nimi dzielić.

15 sierpnia te grupy będą mogły się spotkać, tak dorośli jak i dzieci zaprezentują się w konkursie na tradycyjny bukiet, a wcześniej wspólnie wezmą udział w warsztatach ekologicznych, zorganizowanych w kilku miejscowościach na terenie powiatu krakowskiego. Dla dzieci i młodzieży zaplanowaliśmy również warsztaty ceramiczne oraz garncarskie.

Projekt “Ziele z ziół…” to atrakcyjna propozycja spędzenia wolnego czasu, skierowana do całej rodziny. Często w wydarzeniu biorą turyści, którzy w ten właśnie świąteczny dzień znaleźli się na szlaku wiodącym do Zamku w Rudnie.

Partnerzy wydarzenia:
Parafia św. Katarzyny w Tenczynku, Sołectwo Rudno, Stowarzyszenie Ogrodowe Tenczyńskie Skałki, Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, Towarzystwo Przyjaciół Kamienia.

Patronat medialny: Gwarek Małopolski

Wydarzenie jest realizowane dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Krzeszowice.

www.kobietawregionie.pl

@kobietawregionie
@stowarzyszenierozwojuwsirudno