GOK i Biblioteka zapraszają dzieci do swoich placówek na kolorowe ferie od 17 do 28 stycznia 2022

0
469
views

Szczegółowy harmonogram ferii:

JERZMANOWICE

PRZEGINIA

RACŁAWICE

SĄSPÓW