FERIE 2019 – HARMONOGRAM

0
2959
views


Jerzmanowice

14 stycznia, poniedziałek
10.00 -13.00 –Zajęcia plastyczne – siedziba GOK

10.00-12.00 – zajęcia sportowe – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

15.30 -16.30 – pokaz pożarniczy, spotkanie ze strażakiem „Jak się zachować w razie pożaru?”, pokaz odbędzie się na parkingu przy GOK, spotkanie w budynku GOK.

13.00-18.00 – zajęcia świetlicowe – Świetlica Nadzieja

15 stycznia, wtorek
9.00-11.00 – zajęcia muzyczne – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-12.00 – zajęcia sportowe – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

11.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – siedziba GOK

13.00-15.00 – zajęcia robotyka – siedziba GOK

13.00-18.00 – zajęcia świetlicowe – świetlica Nadzieja

16 stycznia, środa
9.00-11.00 – Zajęcia plastyczne – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-12.00 – zajęcia sportowe Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-12.00 – zajęcia „maluch w Bibliotece” – siedziba GOK

13.00-18.00 – zajęcia świetlicowe – świetlica Nadzieja

14.00- 15.30 – warsztaty o wartościach „Mądrzy cyfrowi” – siedziba GOK

17 stycznia, czwartek
10.00-12.00 – Zajęcia sportowe – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-13.00 – Zajęcia świetlicowe – siedziba GOK

13.00-18.00 – zajęcia świetlicowe – świetlica Nadzieja

18 stycznia, piątek
10.00-13.00 – Zajęcia plastyczne – siedziba GOK

13.00-18.00 – zajęcia świetlicowe – świetlica Nadzieja

14.00- 15.30 – warsztaty o wartościach „Mądrzy cyfrowi” – siedziba GOK

21 stycznia, poniedziałek
10.00-12.00 – zajęcia sportowe – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – siedzizba GOK

22 stycznia, wtorek
9.00-11.00 – Zajęcia plastyczne – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

11.00-13.00 – Zajęcia plastyczne – siedziba GOK

13.00-15.00 – niespodzianka dla babci i dziadka- siedziba GOK zapraszamy Babcie i Dziadków z wnukami!

15.00 – 17.00 – zajęcia z robotyki – siedziba GOK

23 stycznia, środa
10.00-12.00 – Zajęcia sportowe – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-12.00 – maluch w Bibliotece – siedziba GOK

14.00-15.30 – warsztaty o wartościach „Mądrzy cyfrowi” – siedziba GOK

24 stycznia, czwartek
9.00-11.00 – Zajęcia świetlicowe – siedziba GOK

11.00-13.00 – Zajęcia muzyczne (prowadzi kapelmistrz Orkiestry Dętej z Jerzmanowic)

25 stycznia, piątek
12.30-13.30 – Teatr Blaszany Bębenek „Skarb to nie tylko złoto” – spektakl dla dzieci – siedziba GOK

14.00-15.30 – warsztaty o wartościach „Mądrzy cyfrowi” – siedziba GOK


Przeginia

14 stycznia, poniedziałek
9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini

12.00-14.00 – zajęcia muzyczne – Dom Ludowy

14.00 -15.00 – pokaz pożarniczy, spotkanie ze strażakiem „Jak się zachować w razie pożaru?”, pokaz odbędzie się na parkingu przy Domu Ludowym, spotkanie w Domu Ludowym.

15 stycznia, wtorek
9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini

12.00-15.30 – zajęcia plastyczne – Dom Ludowy

15.30 – 17.30 zajęcia robotyka- Dom Ludowy

16 stycznia, środa
9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini

12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – Dom Ludowy

17 stycznia, czwartek
12.00-15.00 – zajęcia plastyczne Dom Ludowy

18 stycznia, piątek
12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – Dom Ludowy

21 stycznia, poniedziałek
9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini
10.00-13.00 – zajęcia muzyczne Dom Ludowy
13.00-15.00 – niespodzianka dla babci i dziadka – Dom Ludowy zapraszamy Babcie i Dziadków z wnukami!

22 stycznia, wtorek
9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini
10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – Dom Ludowy

23 stycznia, środa
9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini
12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne „Czytamy i bawimy się w bibliotece”– Dom Ludowy
15.00 – 17.00 zajęcia z robotyki – Dom Ludowy

24 stycznia, czwartek
10.00-13.00 Zajęcia świetlicowe – Dom Ludowy

25 stycznia, piątek
12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – Dom Ludowy


Racławice

14 stycznia, poniedziałek
9.00-12.00 – szachy, spotkanie z muzyką – Szkoła Podstawowa

12.30 -13.30 – pokaz pożarniczy, spotkanie ze strażakiem „Jak się zachować w razie pożaru?” – pokaz odbędzie się na parkingu przy Wiejskim Domu Kultury, spotkanie w Wiejskim Domu Kultury

13.30-16.30 – zajęcia muzyczne – Wiejski Dom Kultury

16.30-18.30 – zajęcia z robotyki– Wiejski Dom Kultury

15 stycznia, wtorek
9.00-12.00 – gry i zabawy świetlicowe, spotkanie z książką i filmem – Szkoła Podstawowa

12.00-14.00 – Zajęcia biblioteczne „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – Wiejski Dom Kultury

16 stycznia, środa
9.00-12.00 – zabawy z językiem angielskim, zajęcia biblioteczne – Szkoła Podstawowa
12.00-15.00 – zajęcia muzyczne – Wiejski Dom Kultury

17 stycznia, czwartek
9.00-12.00 – szachy, matematyczne potyczki, gry i zabawy świetlicowe – Szkoła Podstawowa w Racławicach

12.00-14.00 – Zajęcia biblioteczne – „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – Wiejski Dom Kultury

18 stycznia, piątek
9.00-12.00 – zajęcia sportowe(gry zespołowe), spotkanie z chemią i fizyką – Szkoła Podstawowa w Racławicach

12.00-15.00 – zajęcia muzyczne – Wiejski Dom Kultury

21 stycznia, poniedziałek
12.00-14.00 – zajęcia świetlicowe – Wiejski Dom Kultury

14.00-16.00 – zajęcia plastyczne – Wiejski Dom Kultury

16.30-18.30 – zajęcia z robotyki – Wiejski Dom Kultury

22 stycznia, wtorek
12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne – „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – Wiejski Dom Kultury

23 stycznia, środa
10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – Wiejski Dom Kultury

24 stycznia, czwartek
12.00 – 14.00 – zajęcia biblioteczne – „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – Wiejski Dom Kultury

25 stycznia, piątek
10.00-13.00 – zajęcia plastyczne – Wiejski Dom Kultury


Sąspów

14 stycznia, poniedziałek
11.00 – pokaz pożarniczy, spotkanie ze strażakiem „Jak się zachować w razie pożaru?” – pokaz odbędzie się przy altanach, spotkanie w remizie OSP.

12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne- „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – remiza OSP

14.00-16.00 – zajęcia robotyka – remiza OSP

15 stycznia, wtorek
10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – remiza OSP

16 stycznia, środa
10.00-13.00 – zajęcia plastyczne– remiza OSP

17 stycznia, czwartek
10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – remiza OSP

18 stycznia, piątek
10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – remiza OSP

21 stycznia, poniedziałek
12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne – „Czytamy i bawimy się w bibliotece”, remiza OSP

14.00-16.00 – zajęcia robotyka

22 stycznia, wtorek
10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – remiza OSP

23 stycznia, środa
10.00-13.00 – zajęcia plastyczne – remiza OSP

24 stycznia, czwartek
10.00-13.00 – zajęcia plastyczne – remiza OSP

25 stycznia, piątek
10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – remiza OSP


Szklary

14 stycznia, poniedziałek
9.00-11.30 – zabawy ruchowe w Szkole Podstawowej

17 stycznia, czwartek
9.00-11.30 – zabawy ruchowe w Szkole Podstawowej

Wycieczki do kina w Olkuszu:

18 stycznia – Gnomeo i Julia, g. 13.00

21 stycznia – Fernando, g.13.00

informacje organizacyjne dotyczące wyjazdu

Odjazd autokaru:

  1. sprzed GOK w Jerzmanowicach – 11.15
  2. sprzed remizy w Sąspowie – 11.30
  3. sprzed Domu Ludowego w Przegini – 11.45
  4. sprzed WDK w Racławicach – 12.00

UWAGA!

Zaplanowaliśmy wyjazd wcześniej, ponieważ kino w Olkuszu nie prowadzi rezerwacji i musimy być w kinie na 30 minut przed seansem, by mieć pewność, że nie zabraknie miejsc!

Wyjazd jest bezpłatny, obowiązują zapisy u prowadzących zajęcia.

Konieczne jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na wyjazd najpóźniej dzień przed wyjazdem. Formularze zgody dostępne będą u prowadzących zajęcia pracowników GOK.

Zgodę można przekazać prowadzącym zajęcia pracownikom GOK.

Powrót planowany jest ok. godziny 15.00.