Konkurs na kartkę świąteczną!

0
1653
views

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na kartkę świąteczną!

Zwyczaj wysyłania sobie kartek z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia powoli ustępuje na rzecz smsów i wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną.

Tymczasem osobiście napisana i wysłana kartka niesie ze sobą znacznie więcej emocji i świadczy o naszym zaangażowaniu. Dlatego też Gminny Ośrodek Kultury ogłasza
konkurs na kartkę bożonarodzeniową. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
1. Dzieci do 3 klasy szkoły podst. włącznie,
2. Dzieci do klasy 8 szkoły podst. włącznie,
3. Młodzież i dorośli.

Zwycięzcy, oprócz nagród rzeczowych, mogą liczyć na to, że ich kartki świąteczne zostaną wydrukowane i będą wysyłane z życzeniami przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Na prace czekamy do 3 grudnia, powinny być one wykonane samodzielnie, a ich format nie powinien przekraczać formatu a5. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach(ul. Centralna 97).

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem:

regulamin konkursu Kartka Bożonarodzeniowa 2019