Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na najem lokalu użytkowego w Przegini

0
1081
views

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

p. o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, prowadzący z upoważnienia Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia postępowanie w formie przetargu pisemnego nieograniczonego na najem na czas określony(trzy lata) lokalu użytkowego o powierzchni 138,27 metrów kwadratowych mieszczącego się na drugim piętrze Domu Ludowego w Przeginia(nieruchomości mieszczącej się na działce nr 238/1 pod adresem Przeginia 116a, 32-049 Przeginia) informuje o unieważnieniu przetargu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.53.730) – w przewidzianym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne i faktyczne

W toku prowadzonego postępowania określono termin składania ofert na dzień 22 sierpnia 2019 roku – do godziny 16.00.
W przewidzianym terminie nie wpłynęła żadna oferta na najem lokalu użytkowego, co skutkuje zastosowaniem art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz.U. 2019.53.730) i unieważnieniem przetargu.

Link do ogłoszenia w BIP